Welkom

Op deze website vindt u informatie over Han van den Boogaard en zijn werk als auteur en vertaler. Behalve een korte biografie, treft u op deze site ook zijn teksten aan: publicaties in InZicht, artikelen en interviews. Ook vindt u hier een lijst van door hem aanbevolen boeken en teksten.


Han houdt zich bezig met spiritualiteit in het algemeen en met Advaita in het bijzonder. Over deze spirituele stroming vindt u informatie in de rubriek 'Over Advaita'.

Wilt u meer weten over Han of Advaita? Neem dan een kijkje op deze website, of neem contact op via het contactformulier .


Het nieuwe boek van Han, Er is geen weg naar waar je bent - Het wonderlijke leven van Alan W. Watts, komt voorjaar 2023 uit bij uitgeverij Panta Rhei.

Hieronder een fragment uit de Voorwoord:

Zijn wijsheid was gebouwd op een fundament van niet aflatende nieuwsgierigheid naar de aard en werking van het universum. In dat kader bestudeerde hij niet alleen de Oosterse religies en filosofische systemen, maar ook de harde feiten en zachtere verworvenheden van de natuurwetenschappen, de psychologie en de cybernetica. Maar evenzeer verdiepte hij zich in klassieke muziek, leerde hij niet onverdienstelijk dansen, zingen en kalligraferen, en leerde hij als geen ander van het leven genieten. Humor was het smeermiddel waarmee hij de achtbaanrit van zijn leven draaglijk wist te houden.

Dat alles vormde echter niet meer dan de achtergrond van het verhaal dat hij te vertellen had. In feite was dat altijd hetzelfde verhaal. Hij vertelde het in talloze varianten, met behulp van heel veel voorbeelden die voor de hand lijken te liggen als je ze hoort of leest, maar die vaak niet eerder door andere filosofen gebruikt zijn. Het is het verhaal over het ondeelbare Ene dat we zijn, dat ieder van ons is zonder dat je van ‘ieder’ kunt spreken. Hij was een mysticus die begreep wat dat Ene was en dat tegen de klippen op aan anderen probeerde uit te leggen. Hij kende de mystieke ervaring van nabij, maar wist ook dat die onpersoonlijk was en dus niet ‘van hem’. Dat was de centrale boodschap die hij onvermoeibaar bleef herhalen: er is geen afzonderlijk zelf dat de kern van ons bestaan vormt. Er bestaat alleen maar Het, dat wat hier en nu ervaren wordt door niets anders dan zichzelf. Het wordt Tao genoemd, of Brahman, of God, en gaat volkomen zijn eigen gang. Er zit niemand aan het stuur. Vertrouw erop, ontspan en laat je erdoor meevoeren, als een bal op stromend water, in plaats van te pogen je aan je eigen schoenveters uit datzelfde water omhoog te trekken.