Over InZicht

InZicht is een driemaandelijks tijdschrift dat ruimte biedt aan alle vormen van non-dualiteit. Het is niet gebonden aan een bepaalde spirituele of religieuze traditie, maar staat wel in dienst van het onderzoek naar de aard van onszelf. Centraal daarin staat de vraag: ‘Wie ben ik?’.
Alle teksten in InZicht bevatten verwijzingen naar de essentie van de grote spirituele tradities, en kunnen op die manier dienen als voorbeeld, verwijzing en stimulans om de lezer te helpen het inzicht in zichzelf te verdiepen. In veel gevallen zullen daartoe verschillende zienswijzen naast elkaar worden gepresenteerd om de lezer te prikkelen tot een sterkere bewustwording en een preciezere blik.
InZicht put daarbij uit een levende traditie van personen die een radicale verandering in hun bestaan en in hun ervaring ervan doormaken en daar vanuit over hun levende ervaring schrijven.

Naast thematische artikelen bevat InZicht interviews, niet-themagebonden teksten, boekbesprekingen, columns, klassieke teksten, reacties van lezers, een rubriek met informatie over recente publicaties en komende bijeenkomsten en activiteiten.

InZicht verschijnt viermaal per jaar: in februari, mei, september en november. De redactie bestaat uit Raf Pype en Han van den Boogaard. Vaste medewerkers zijn o.a. Philip Renard, Marcel Messing, Hans Laurentius en Jan van Delden.

Een abonnement kost 24,50 euro (4 nrs.), inclusief welkomstgeschenk. Voor meer informatie hierover, en over het plaatsen van advertenties of het aanvragen van een proefexemplaar: Uitgeverij InZicht - Maurick 20, 2181 LB Hillegom. Tel.: 0252 – 522001

e-mail: info@inzicht.org
website:
www.inzicht.org

De website van InZicht geeft informatie over het laatst verschenen nummer. Verder geeft hij een overzicht van eerder verschenen nummers en artikelen en hun auteurs. Tenslotte bevat de website ook links met interessante sites van auteurs uit binnen- en buitenland.