Eigen werk


Eigen boeken


Nederlands

Voorbij de Indus - Reisindrukken uit India Uitg. Landelijke India Werkgroep, 1991

Voorbij de Indus is samengesteld uit reisbeschrijvingen en dagboekfragmenten van 'Indiagangers', die bewerkt zijn tot vijftien op zichzelf staande verhalen, en twintig     fotografische impressies in zwart- wit.


Als weerlicht aan een heldere hemel - Een voettocht over de Bodhi La Uitg. Ankh Hermes, 1996

Zen-roman waarin een jongeman besluit de wereld in te trekken, op zoek naar de waarheid over leven en dood. Na talloze omzwervingen vindt hij uiteindelijk in de tuin van     het keizerlijk paleis de moed om 'de grote sprong' te wagen.


Sprekende stilte - Leven en leer van Sri Ramana Maharshi Uitg. Felix, 2004

De eerste Nederlandstalige biografie van Ramana Maharshi, waarin het leven van de grootste leraar van de 20e eeuw op de voet gevolgd wordt, van zijn jeugd in Madurai tot     zijn laatste dagen in de ashram in Tiruvannamalai


Leven zonder tranen - Wei Wu Wei's waarheid over zijn en niet-zijn Uitg. Samsara, 2009

Bloemlezing uit de acht boeken die de Iers-Engelse schrijver en mysticus Terence Gray onder het pseudoniem Wei Wu Wei schreef tussen 1958 en 1974, voorafgegaan door     een uitgebreide levensbeschrijving.

Jan van den Oever - Ik weet niet wie ik ben - samenstelling: Han van den Boogaard Uitg. Samsara, 2011

Het onderricht van Jan van den Oever, voor het eerst door Han als coherente tekst samengebracht, aangevuld met dialogen waarin niet alleen Jans passie voor het     onderwerp, maar ook zijn liefdevolle benadering ervan onmiskenbaar tot uitdrukking komen.


Dat wat Is - Gesprekken over het onveranderlijke Uitg. Samsara, 2012

Bundeling van de gesprekken die Han onder meer voor het tijdschrift InZicht voerde met vijftien van de belangrijkste spirituele leraren van deze tijd, waaronder Tony Parsons,     Jeff Foster, Rupert Spira, Wayne Liquorman en Isaac Shapiro, en zeven leraren uit Nederland.


Alles over niets - Beschouwingen over non-dualiteit - samenstelling en redactie: Paul Smit & Han van den Boogaard Uitg. Samsara, 2013

Bundeling van veertien teksten van Nederlandstalige spirituele leraren over non-dualiteit in al zijn aspecten en verschijningsvormen, aangevuld met twee dvd's: de ene bevat     de film 'Alles over niets', de andere bevat interviews met alle auteurs.


Herinneringen aan het Nu - Over non-dualiteit en de onveranderlijkheid van het heden Uitg. Juwelenschip, 2013

In elf essays en een gedicht wordt beschreven hoe we al vroeg in ons leven zijn gaan vergeten wie we eigenlijk zijn, maar dat desondanks op ieder moment herinnerd en     herkend kan worden wie of wat we ten diepste zijn.


Zen en de kunst van het kijken - Over zuiver waarnemen in het dagelijks leven Uitg. Samsara, 2018

De essays en Zen-anecdotes waaruit het boek is samengesteld bieden een genuanceerde kijk op het persoonlijke en onpersoonlijke leven van de auteur, die de aandacht van     de lezer terug probeert te brengen naar het zuivere waarnemen dat de kern van ons wezen vormt.


Engels

Memories of Now - On non-duality and the permanence of the present Uitg. Non-duality Press, 2013

Engelse vertaling van Herinneringen aan het Nu .


Looking Through God's Eyes Uitg. New Sarum Press, 2020

Oorspronkelijk in het Engels geschreven boek met de dood als belangrijkste thema. In het eerste deel wordt beschreven hoe Han met nieuwe ogen naar de wereld keek     nadat hij in 2017 was getroffen door een hartstilstand. Het tweede deel bestaat uit een lange email-wisseling tussen Han en een hem onbekende man die doodsbang is voor     de dood. In het laatste deel wordt een parallel getrokken tussen een tekst uit de 11e eeuw van Zenmeester Dogen en de kern van de klassieke leer van de advaita vedanta.


Vertalingen


Rupert Spira - De helderheid der dingen - Over de aard van onze directe ervaring Uitg. Samsara, 2011

Rupert Spira - Wat rest is liefde - Uitspraken over de essentie van non-dualiteit Uitg. Samsara, 2013

Rupert Spira - Bewustzijn als enige werkelijkheid - Essays over de eenheid van geest en materie Uitg. Samsara, 2018

Rupert Spira - Bewust bewustzijn zijn Uitg. Samsara, 2018

Jeff Foster - Leven zonder middelpunt - Ontwaken uit de droom van afgescheidenheid Uitg. Samsara, 2010

Jeff Foster - Een buitengewone afwezigheid - Bevrijding temidden van een doodgewoon leven Uitg. Samsara, 2010

Jeff Foster - Onvoorwaardelijke acceptatie - Radicaal ontwaken in het dagelijks leven Uitg. Panta Rhei, 2013

Jeff Foster - De vrije val in het leven - Over het omarmen van de pijn en de vreugde van het leven Uitg. panta Rhei, 2014

Jeff Foster - De weg van rust - De moed vinden om alles in liefde te omarmen Uitg. Panta Rhei, 2016

Jeff Foster - De vreugde van ware meditatie - Bemoedigende woorden voor vermoeide denkers en wilde harten Uitg. Panta Rhei, 2019

Darryl Bailey - De illusie voorbij - De ontmanteling van een fantasie Uitg. Samsara, 2016

Darryl Bailey - Naakte essentie - Ontkomen aan de schaduw der illusie Uitg. Samsara, 2017

Darryl Bailey - Nu en niets anders - Een gesprek over het leven Uitg. Samsara, 2020

Ramesh Balsekar - Nou én? - Het unieke onderricht van Ramesh S. Balsekar Uitg. Samsara, 2014

Tony Parsons - Alles en niets - Dialogen uit bijeenkomsten in Europa 2006/2007 Uitg. Samsara, 2008

Nathan Gill - Helderheid Uitg. Samsara, 2015

Richard Sylvester - Geen zelf, geen ander - Over non-dualiteit en bevrijding Uitg. Samsara, 2013

Richard Sylvester - Non-dualisme in vraag en antwoord - Een onderzoek naar spiritualiteit en leven in de moderne wereld Uitg. Panta Rhei, 2018

Adyashanti - Niets is belangrijker - Ontdek de waarheid in het leven zelf Uitg. Samsara, 2019

Robert Adams - Stilte van het hart, deel I en deel II - Dialogen met Robert Adams Uitg. Samsara, 2008 en 2009

Suzanne Segal - Aanvaring met het oneindige - Een leven voorbij het persoonlijke zelf Uitg. Samsara, 2017

J.C. Amberchele - Opengebroken - Het leven als droom Uitg. Samsara, 2015

Anthony de Mello - De herontdekking van het leven - Wakker worden voor de werkelijkheid Uitg. Samsara, 2017

Joey Lott en Fish - Verlichting, een mythe! Uitg. Samsara, 2016

Gary Crowley - Van hier naar hier - Verlichting als bestemming Uitg. Samsara, 2009

Pema Chödrön - Falen, opnieuw falen, steeds beter falen - Wijze en liefdevolle woorden bij het begin van een nieuwe levensfase Uitg. Panta Rhei, 2016

Martin Boroson - Maak je meester van het moment - Kalmte en rust voor mensen onderweg Uitg. Altamira-Becht, 2008